Szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Szkoła Podstawowa w Galwieciach w obecnym roku szkolnym przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, który jest prowadzony przez Małgorzatę Bitowską.

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności, rozwijania umiejętności programistycznych oraz promowania współpracy zespołowej.

W ramach projektu zostało zorganizowane koło informatyczne, którego uczestnikami są uczniowie klas 4 – 6, którzy rozwijają swoje talenty i zainteresowania informatyczne.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczą w bezpłatnych zajęciach, podczas których uczą się myślenia algorytmicznego oraz programowania głównie w programie Scratch. Biorą udział w wycieczkach promujących programowanie i robotykę oraz konkursach informatycznych. Będą również zapraszani do udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach w programowaniu zespołowym.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską.

Warto zatem, aby jak najwcześniej zacząć wyławiać talenty informatyczne. Jesteśmy cały czas w dobie rewolucji cyfrowej i dlatego potrzebni są nam mistrzowie informatyki.

Małgorzata Bitowska

 


Aktualności

Powiązane artykuły