Marzenia uczniów SP5

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi od września realizowany jest projekt “Każdy chce wyjść z cienia i spełniać swe marzenia, dlatego nie wciągamy się w uzależnienia”.

 

 

Projekt ma charakter profilaktyczny. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z uzależnieniami oraz dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej środków uzależniających, zagrożeń z nimi związanych, a także uświadomienie uczestnikom  wartości i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia.

W październiku odbyły się trzy konkursy : konkurs na plakat „ Moje marzenia”, konkurs na wiersz, slogan zachęcających do życia bez używek “To Ty wybierasz” oraz quiz wiedzy o zdrowiu i sporcie.

Ze wszystkich prac plastycznych została przygotowana wystawa, którą można obejrzeć w sali 206. Komisja konkursowa oceniła prace. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Projekt został sfinansowany ze środków przyznanych przez burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych

Koordynatorzy projektu

 


Aktualności

Powiązane artykuły