Inni napisali. Są pieniądze na pomoc niepełnosprawnym, ale mało kto chce po nie sięgnąć

Na portalu radioolsztyn.pl jest m.in. wypowiedź Mateusza Szkaradzińskiego, dyrektora warmińsko-mazurskiego oddziału PFRON:

Pieniądze mogą przeznaczyć na m.in. zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, odpowiedniego ubioru, na transport – czy to do szpitali, czy do zakładów aktywności zawodowej, czy na warsztaty terapii zajęciowej – można je wykorzystać na zakup paczek żywnościowych, czy na pomoc psychologiczną

Pełny materiał:

https://radioolsztyn.pl/sa-pieniadze-na-pomoc-niepelnosprawnym-ale-malo-kto-chce-po-nie-siegnac/01598437?fbclid=IwAR3hbBj9iSySpG3csBtauwZdOZOAxnP3AdWQS3zVXWns7WP_-HHwM5P3ePU


Aktualności

Powiązane artykuły