Zlot zuchowy i spotkania z ekologią

W dniach 22, 23 października zuchy i harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves” uczestniczyli w zlocie zuchowym w Szkole Podstawowej nr2 w Gołdapi.

 

 

 

 

Służba dla drugiego człowieka jest jednym z elementów działań harcerzy, dlatego to właśnie oni podjęli się zorganizowania 24-godzinnego zlotu zuchowego dla młodszych kolegów i koleżanek. Swoje pomysły realizowali podczas zbiórek harcerskich, gdzie w kilkuosobowych patrolach zadaniowych przygotowali gry terenowe (wieczorną i dzienną), wampiriadę oraz zabawy ruchowe i rywalizację sportową w sali gimnastycznej. Przeważała tematyka jesienna oraz ekologiczna.

Przy wiatach w lesie Kumiecie 23 października uczestnicy zlotu zuchowego wzięli udział w „Spotkaniach z ekologią” zorganizowanych przez „Stowarzyszenie „Emerytowanych policjantów” w Gołdapi. Rozmawiali na temat miejsca człowieka w przyrodzie, o potrzebie dbania o nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia. Młodzi ludzie podali wiele przykładów działań, które podejmują na co dzień w trosce o przyrodę. Ziemia istnieje już ponad 4,5 mld. lat, a my jesteśmy na niej tylko około 150 – 200 tys. lat i już zdążyliśmy ją zniszczyć. Nasuwają się pytania: Czy Ziemia przetrwa bez ludzi? A ludzie bez Ziemi…?

W ciągu dwóch dni opiekę nad dziećmi sprawowały: Małgorzata Wojciechowska-Gutowska, Patrycja Dulewicz, Anna Janonis-Klimko, a podczas gier w terenie wspierały nas: Teresa Polnik, Stanisława Mossakowska oraz Magdalena Chmiel. Dziękujemy!

Dziękujemy również pani dyrektor Annie Budzińskiej za udostępnienie szkoły na zlot zuchowy.

 

Projekt „Spotkania z ekologią” dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Gminy Gołdap realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.

Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Powiązane artykuły