Weź udział w pilotażowym projekcie PFRON

Osoby, które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy, a chcą być nadal aktywne zawodowo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi zaprasza do udziału w Projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

 

 

 

Rehabilitacja kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Celem rehabilitacji kompleksowej jest doprowadzenie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub założenie działalności gospodarczej.

W osiągnięciu celu pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, które zapewniają indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu oferując podczas kilkumiesięcznego pobytu niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osoby z ograniczeniami zdrowotnymi.

Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

 

Więcej informacji dotyczących Projektu i rekrutacji uzyskasz:

na stronie http://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warmińsko-Mazurski tel. (89)722 90 24, 882 789 201

lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi tel. (87) 615 03 95 wew. 321.

 

Folder POWRÓT DO ZDROWIA POWRÓT DO PRACY

 


Aktualności

Powiązane artykuły