Uroczyste ślubowanie w „Piątce”

22 października 2021 r. to bardzo ważna data dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów.

Pierwszoklasiści zaprezentowali, przygotowany pod okiem swoich wychowawczyń pań – Anny Tylendy i Barbary Hornostaj, program artystyczny, w którym wykazali się umiejętnościami wokalnymi i artystycznymi.

W ten sposób pokazali, że są gotowi przyjąć miano uczniów. Po złożeniu uroczystego ślubowania nastąpiła ceremonia pasowania na ucznia klasy I. Pani dyrektor Bożena Kalinowska pasowała każdego ucznia symbolicznym ołówkiem. Zaproszeni goście – pani Joanna Łabanowska, wiceburmistrz Gołdapi; radni: pani Janina Pietrewicz i pan Józef Wawrzyn i przedstawiciel Rady Rodziców, pani Izabella Słowikowska, wręczyli uczniom słodycze oraz upominki.

Pani Joanna Łabanowska, wiceburmistrz Gołdapi, w ciepłych słowach pogratulowała pierwszoklasistom złożenia ślubowania oraz życzyła dużo sukcesów i wielkich przyjaźni. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci „pierwszaków”.


Aktualności

Powiązane artykuły