„Szli na zachód osadnicy …”

Tą piosenką rozpoczęło się czwartkowe spotkanie z Ryszardem Wrzoskiem poświęcone historii osadnictwa w powiecie gołdapskim w latach 1945 – 1953, w ramach kawiarenki obywatelskiej zorganizowanej przez partnerstwo „Kultura dla przestrzeni”.

Ryszard Wrzosek, znany gołdapski nauczyciel historii, a jednocześnie pasjonat historii lokalnej, przedstawił w sposób analityczny tło historyczne w jakim znalazła się Gołdap na początku 1945 roku.

Jesienią 1944 roku, w obawie przed nadchodzącą armią czerwoną, Gołdap i okolice opuścili mieszkający tu Niemcy i Mazurzy. Pół roku później zaczęli osiedlać się tu napływowi mieszkańcy pochodzący głównie z terenów położonych na wschód od Gołdapi, obecnej Litwy i Białorusi, a także z Suwalszczyzny, Podlasia i Mazowsza.

Obok faktów historycznych Ryszard Wrzosek zaprezentował świadectwa osób, które jako jedne z pierwszych dotarły do Gołdapi i na teren powiatu gołdapskiego.

Bardzo ciekawą częścią spotkania były wspomnienia zebranych na sali osób. Uczestnicy stali się „żywymi książkami” przypominając losy swoje i swoich bliskich, którzy osiedlili się w Gołdapi i jej okolicach.

Serdecznie dziękujemy Ryszardowi Wrzoskowi za przedstawienie dziejów Gołdapi z początku 1945 roku. Szczególne podziękowania kierujemy obecnym na spotkaniu gościom. Państwa opowieści o mieszkańcach Gołdapi na długo pozostaną w naszej pamięci. Dzięki Państwa słowom powstał pełniejszy obraz życia gołdapian w tamtych trudnych i ciekawych czasach. Dziękujemy.

Spotkanie prowadził Zbigniew Mieruński, fot. Wioletta Anuszkiewicz. Współorganizator spotkania Biblioteka Publiczna w Gołdapi.

Działania partnerstwa „Kultura dla przestrzeni” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, Bibliotekę Publiczną w Gołdapi, Dom Kultury w Gołdapi wraz z partnerami lokalnymi.

 

#partnerstwapafw #partnerstwalokalne #partnerstwalokalnepafw #kulturadlaprzestrzeni #goldap #funduszgoldap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły