Rozpoczęli kolejny rok akademicki

Czworo nowych słuchaczy powiększyło grono studentów Gołdapskiego Uniwersytetu 3. Wieku. Uroczystość mianowania miała miejsce w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym podczas poniedziałkowego otwarcia kolejnego roku akademickiego.

 

Nominacje wręczyli – burmistrz Tomasz Rafał Luto i wicestarosta Andrzej Ciołek. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie pani prezes GUTW, Zofii Burel i krótki literacki wykład dr. Mirosława Słapika.

Były też podsumowania i plany na przyszłość.

Powiązane artykuły