Rozmawiali o Lipowej i 1 Maja

Wczoraj (9 października 2021 r.) gołdapskie partnerstwo „Kultura dla przestrzeni” prowadziło konsultacje dotyczące przyszłego wyglądu i funkcji ulic: Lipowej i 1 Maja. Konsultacje – szczególnie na ulicy 1 Maja – cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i wzbudziły emocje oraz ożywione dyskusje.

W spotkaniu na ulicy Lipowej uczestniczyła Sylwia Wrzesień Kisielewska – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi, która udzieliła szczegółowych informacji w zakresie remontu obu ulic.

Konsultacje zostały zorganizowane w ramach działań realizowanych przez partnerstwo „Kultura dla przestrzeni” i zbiegły się w czasie z planowanymi przez powiat gołdapski remontami obu ulic.

Pierwsze wnioski, jakie się pojawiły w rozmowach i opiniach wyrażonych w ankietach dotyczą przebiegu ścieżek rowerowych, funkcji ulicy Lipowej i ruchu samochodów ciężarowych na ulicy 1-go Maja. Mieszkańcy proponują:

– wybudowanie ścieżek rowerowych (ciągów pieszo-rowerowych) na całej długości ulicy Lipowej i 1 Maja;

– powstanie nowych przejść dla pieszych;

– zachowanie charakteru ulicy Lipowej, wraz z możliwością wyłączenia z ruchu samochodów części ulicy lub wprowadzenia ruchu jednokierunkowego;

– mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko przekształceniu części ulicy 1 Maja w drogę wojewódzką DW651 i dopuszczeniu ruchu samochodów ciężarowych (TIR-ów), na tym odcinku – 91% ankietowanych jest „zdecydowanie NIE”, 6% na „NIE” i tylko 3% na „TAK”.

W związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami postanowiliśmy udostępnić w Internecie ankiety dotyczące każdej z ulic. Ankiety będą dostępne do 17 października. Poniżej linki do ankiet.

– ulica Lipowa: https://forms.gle/XwCQgUSaHYg6uuZC9

– ulica 1-go Maja: https://forms.gle/jNdaxMHnxgEhPgKz9

Wkrótce opublikujemy pełne wyniki ankiet i przekażemy je dla ZDP w Gołdapi.

Bardzo dziękujemy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi i instytucji przez nią kierowanej za wyjaśnienia dotyczące obu ulic i za udział w konsultacjach.

#partnerstwapafw #funduszgoldap #partnerstwalokalne #goldap #kulturadlaprzestrzeni

Gołdap – miasto bezpieczne i przyjazne mieszkańcom
Konsultacje zostały zorganizowane w ramach projektu „Kultura dla przestrzeni” dofinansowanego ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny wraz z partnerami lokalnymi.

 


Aktualności

Powiązane artykuły