List do Redakcji. Niestety, Nadleśnictwo Gołdap wpisuje się w smutny „standard” ogólnopolski

Szanowni Państwo, pomimo trwającego okresu lęgowego ptaków (od 1 marca do 16 października), Nadleśnictwo Gołdap, od kilku tygodni prowadzi wycinkę drzew w lesie Kumiecie. Działania te są jaskrawym naruszeniem prawa. Polska ustawa o ochronie przyrody zakazuje niszczenia siedlisk, mogących być miejscem żerowania czy rozrodu chronionych gatunków ptaków. Niestety nie odbiega to od sytuacji w całej Polsce, gdzie Lasy Państwowe prowadzą masowe wycinki w okresie lęgowym ptaków.

 

Warto przypomnieć, iż las Kumiecie zamieszkuje wiele cennych gatunków ptaków m.in. czapla siwa, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, puszczyk, jarząbek i wiele innych, a także znajduje się tu największe w tej części Polski stanowisko nietoperza mopka zachodniego. Żyją liczne wiewiórki i sarny.

W ciągu ostatniego miesiąca wycięto wiele drzew, w tym wiele wiekowych świerków i sosen, a las jest dewastowany.

Las Kumiecie nie jest zwykłym lasem w którym tylko prowadzi się „gospodarkę leśną”. Funkcje i znaczenie lasu Kumiecie w ostatnich latach bardzo się zmieniły, kierując się w zdecydowany sposób w stronę funkcji społecznych. Czas najwyższy, żeby Nadleśnictwo Gołdap zrozumiało tę zmianę i również zmieniło swoje podejście do tego ważnego dla mieszkańców Gołdapi, kuracjuszy uzdrowiska, turystów i sportowców „dobra wspólnego”, jakim jest las Kumiecie.

Ocalmy nasz miejski las!

Imię i nazwisko do wiadomości Redakcji

Powiązane artykuły