Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Marek Miros wystąpił na konferencji w Grudziądzu

We wtorek, 19 października, w Grudziądzu odbyła się konferencja: „Finanse jednostek samorządu terytorialnego – wyzwania na trudne czasy. I konferencja strategiczna”.

 

 

Uczestniczy zaproszeni zostali przez senatora Zygmunta Frankiewicza – prezesa Związku Miast Polskich oraz prezydenta Grudziądza dr. Macieja Glamowskiego.

Prelegentami byli obaj gospodarze oraz między innymi Skarbnik Sopotu Mirosław Goślicki, profesor Jacek Sierak z SGH, Ryszard Grobelny były prezydent Poznania, Marek Miros – burmistrz Gołdapi w latach 1990 – 2014, Stefan Kawalec -wiceminister finansów w latach 1991 – 1994 i Janusz Steinhoff wicepremier oraz minister gospodarki w latach 1997 – 2001.

Podczas spotkania, które miało miejsce w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, samorządowcy, skarbnicy miast i eksperci rozmawiali o tym, jak miasta mają sobie poradzić ze zmniejszającymi się dochodami własnymi w nadchodzących latach.

Otwierający konferencję senator Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, omówił zmiany, które generuje przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o dochodach JST (jednostek samorządu terytorialnego), bez uwzględnienia poprawek zgłoszonych przez Senat RP, m.in. zwiększających udziały JST we wpływach z PIT czy wprowadzających rekompensatę w kwocie 12,4 mld zł.

Straty dla samorządów są dziś trudne do oszacowania. Jedno jest pewne, że czynią samorząd bardziej zależnym od transferów z budżetu państwa i sprawiają, że coraz więcej JST będzie miało problem z konstruowaniem swoich budżetów w tym roku i w latach następnych, bo rekompensata ubytków nie będzie pełna.

Dlatego Związek Miast Polskich wyszedł z inicjatywą przygotowania dla miast specjalnych rekomendacji, które zostaną wypracowane dzięki zaproszonym do współpracy ekspertom.

Już wkrótce odbędą się też następne konferencje strategiczne, na których będą omawiane bardziej szczegółowo tematy poruszone na spotkaniu w Grudziądzu, takie jak: polityka podatkowa, oszczędności w wydatkach bieżących, uruchomienie i wykorzystanie potencjału lokalnego, gospodarka odpadami i ciepłownictwo.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły