Wędrówka Trójki przez kulturę i tradycję oraz przyrodę Grecji

Tak nazywa się przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uczestnicy projektu – uczniowie oraz opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 przebywają w Grecji realizując założenia projektu. Wędrują po Grecji, odkrywają jej walory przyrodnicze, poznają jej kulturę, historię, jej mieszkańców, aklimatyzują się w środowisku międzynarodowym. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach języka greckiego, języka angielskiego, rozmawiali o starożytnej Grecji, o greckich bogach, poznawali przyrodę śródziemnomorską, tańczyli tradycyjny taniec grecki Sirtaki.

Zajęcia odbywają się zarówno w szkole partnerskiej, jak i w terenie, w słonecznej aurze Grecji. Uczestnicy doskonalą również swoje kompetencje informatyczne, uczestniczą w zajęciach informatyki, dokumentują wszystkie działania, aby stworzyć prezentację multimedialną i grę Kahoot na temat Grecji.

Swoje kompetencji kulturowe, przyrodnicze, językowe oraz cyfrowe rozwijali również w trakcie weekendowych wyjazdów do Meteorów – niesamowitych klasztorów zawieszonych w chmurach oraz na wyspę Skiathos, znanej z musicalu Mamma Mia. Uczestnicy bardzo szybko zaaklimatyzowali się w środowisku greckich rówieśników, w bajkowych plenerach, w opowieściach o tradycji, kulturze, religii Grecji, wśród jej zapachów i smaków, w dźwiękach greckiego języka, i uśmiechach mieszkańców, poczuli prawdziwy klimat tego pięknego kraju. Pokochali go, a wyjeżdżając zabiorą na zawsze wspomnienia tej przygody życia.

Powiązane artykuły