Może by tak u nas postawić podobne urządzenia?

Niejednokrotnie sygnalizowano redakcji, że ptactwo wodne jeziora Gołdap bywa niewłaściwie dokarmiane przez (skądinąd życzliwych) bywalców tego miejsca. Jeden z internautów objeżdżając rowerem trasę przy Hańczy zrobił zdjęcie ptasiej stołówki.

 

Takie urządzenia są coraz bardziej popularne i przez obsługujących stołówkę są wypełniane karmą nie zagrażającą życiu ptactwa.

Na ściance są napisane trzy niezwykle ważne sugestie:

  • Nie dokarmiaj ptaków chlebem!
  • Jeśli już dokarmiasz ptaki to zadbaj o regularność, szczególnie w okresie zimowym.
  • Pokarm wysypuj na brzeg zbiornika (nie wrzucaj do wody).

Wydaje się, że i gołdapski samorząd mógłby pójść za tym przykładem

Powiązane artykuły