Uczniowie SP5 w słonecznej Grecji

22 sierpnia 20 uczniów i 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi rozpoczęło realizację projektu ,,ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJʲ.

Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów z SP nr 5 szansą na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gołdapi” w ramach ponadnarodowej mobilności uczniów. Uczestnicy wyprawy w czasie podróży podziwiali cudowne krajobrazy Słowacji, Węgier, Serbii i Bułgarii.

W szkole greckiej w Katerini uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach, m.in. z języka greckiego, matematyki (wykonywali kosztorys na grecką potrawę musakę na 51 osób), a także doskonalą swoje umiejętności z języka angielskiego podczas zadań projektowych.

Poza tym korzystają z kąpieli w Morzu Egejskim i wypoczywają na słonecznych plażach. Poznają hellenistyczną kulturę w czasie wycieczek krajoznawczych oraz zawiązują przyjaźnie z greckimi rówieśnikami. Wrócą pełni wrażeń!

 

SP5

 

Powiązane artykuły