Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi zaczynają staże zagraniczne

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi zaczynają staże zagraniczne w ramach „GOŁDAP W EUROPIE” o numerze 2019-1-PL01-KA102-061726 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W niedzielę 30 maja 2021 roku pierwsza grupa 16 uczniów ZSZ w Gołdapi wyleciała do włoskiego miasteczka Spoleto, w którym będą mieli możliwość odbyć trzytygodniowy staż w zakładach pracy zgodnych z ich kierunkiem kształcenia.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu POWER

Całkowity budżet projektu w EUR – 146 192,00 EUR

Całkowity budżet projektu w PLN – 625 394,76 PLN

Witamy słoneczne Spoleto

Pierwsza grupa 16 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi zameldowała się w Spoleto. Dzisiejszy dzień 31.05.2021 roku jest dniem wolnym i organizacyjnym. Razem z opiekunami stażyści wybrali się dzisiaj na spacer po miasteczku. Jutro czas zacząć pracę.

Projekt GOŁDAP W EUROPIE o numerze 2019-1-PL01-KA102-061726 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Rozpoczynamy staże zagraniczne

 

W Dzień Dziecka młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi rozpoczyna staże w firmach włoskiego Spoleto zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia.

W pierwszej grupie są przedstawiciele takich zawodów jak:

Technik logistyk

Technik obsługi turystycznej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

O poranku po śniadaniu wszyscy są gotowi do pracy. Stres jest spory, ale uśmiechów cała moc… i ta włoska kawa 🙂

Projekt GOŁDAP W EUROPIE o numerze 2019-1-PL01-KA102-061726 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

Założenia projektu „Gołdap w Europie”

Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi Projekt „GOŁDAP W EUROPIE” o numerze 2019-1-PL01-KA102-061726 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

W ramach projektu 64 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz sprzedawca, kucharz – weźmie udział w trzytygodniowych stażach zawodowych we Włoszech.

Cel główny projektu to zwiększenie szans uczestników na rynku pracy – krajowym i europejskim. Do jego osiągnięcia prowadzą cele szczegółowe. Będą nimi: umożliwienie uczestnikom poszerzenia i poprawy kwalifikacji zawodowych, językowych i kompetencji osobistych.

Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Na kurs złożą się zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu uczestnicy wyjadą na staże do Włoch. Uczestnicy, podzieleni na cztery 16-osobowe grupy, wyjadą na staże w maju, sierpniu i październiku 2021 roku. Każda grupa stażystów wyjedzie do Włoch pod opieką dwóch opiekunów.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu dostanie certyfikat odbycia kursu językowego i ukończenia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego, certyfikat odbycia stażu wystawiony przez włoską organizację partnerską oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej, a także dokumenty Europass-CV i Europass-Paszport Językowy

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. kurs językowy, pedagogiczny i kulturowy, przelot, pobyt wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu są finansowane ze środków programu POWER

Całkowity budżet projektu w EUR – 146 192,00 EUR

Całkowity budżet projektu w PLN – 625 394,76 PLN

 


Aktualności

Powiązane artykuły