Potrzebujesz pomocy prawnika?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!

 

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Gołdapi pod nr tel. 512 007 572 i poproś o umówienie wizyty lub umów się samodzielnie przez formularz na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/zapisy

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1.   poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,

2.   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3.   sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4.   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

– spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny.

 

Harmonogram dyżurów prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie Powiatu Gołdapskiego w roku 2021

1.       W Starostwie Powiatowym w Gołdapi, przy ul. Krótkiej 1 w lokalu nr 4:.

– we wtorek, czwartek- pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku;

– w poniedziałek, środę, piątek- pomoc świadczona przez adwokatów zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku.

Poniedziałek – w godzinach 14.00 – 18.00

Wtorek – w godzinach 8.00 – 12.00

Środa – w godzinach 14.00 – 18.00

Czwartek – w godzinach 8.00 – 12.00

Piątek – w godzinach 14.00 – 18.00

 

2.   W  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, przy ul. Jaćwieskiej 14A
w lokalu nr 4 – pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO” z Olsztyna:

Środa – w godzinach 14.00 – 18.00

 

3.   W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi, przy ul. Jaćwieska 9 w lokalu nr 6- pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO” z Olsztyna:

Poniedziałek – w godzinach 14.00-18.00

Wtorek – w godzinach 8.00-12.00

 

4.   W Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, przy ul. Konopnickiej 26 w lokalu nr 3 – pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO” z Olsztyna:

Czwartek – w godzinach 15.00 – 19.00

 

5.   W Urzędzie Gminy w Dubeninkach, przy ul. Dębowej 27 – pomoc świadczona przez adwokata zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO” z Olsztyna.

Piątek – w godzinach 8.00-12.00

 

Harmonogram dyżurów jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin w Baniach Mazurskich i Dubeninkach, Ośrodka Pomocy społecznej w Gołdapi oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie-
jeśli potrzebujesz skorzystaj – warto.

 


Aktualności

Powiązane artykuły