Komentarz. Gołdapscy radni stoją przed „prostym” wyborem

Zbliża się tak zwana „absolutoryjna” sesja Rady Miejskiej Gołdapi. Radni będą również dyskutowali na temat „Raportu o stanie gminy za 2020 rok”. Przeczytałem raport i nie jestem zaskoczony jego treścią. Z dokumentu wynika, że gmina idzie w przyszłość niemal bezproblemowo. Zatrzymałem się nad jednym z punktów, który jest według mnie niejako symboliczny, oddaje bowiem klimat „Raportu…”.

 

Jest to punkt „Społeczna Rada Gospodarcza”, który pozwalam sobie niżej zacytować w całości. Ciało zdecydowanie martwe o niemal zerowym, moim zdaniem, wpływie na poziom gołdapskiej przedsiębiorczości.

Zresztą, ostatnie trzy dekady pokazały, że takie pomysły, przynajmniej u nas, się nie sprawdzają. Niegdyś (może z dziesięć lat temu) również gołdapskie Starostwo próbowało w podobny sposób „integrować” gołdapskich przedsiębiorców, co oczywiście nie znalazło racji bytu.

Toteż gołdapscy radni gminni stoją przed „prostym” wyborem – albo zagłosują nad „Raportem o stanie gminy za 2020 rok”, albo zagłosują nad rzeczywistym stanem gminy, biorąc po uwagę zarówno aspekt materialny, jak i – by tak rzec – imponderabilia.

Zatem wspomniany punkt:

Społeczna Rada Gospodarcza

Burmistrz prowadzi również politykę mającą na celu wsparcie i stymulację lokalnej przedsiębiorczości. Od 2016 roku na terenie gminy działa Społeczna Rada Przedsiębiorców powołana Zarządzeniem Burmistrza nr 759/Xll/2016 z dnia 12.12.2016 r.

Do zakresu działań Rady należy udział lokalnych przedsiębiorców w procesie tworzenia strategicznych programów gospodarczych gminy: wspólna aktywizacja gospodarcza, wspólne podejmowania działań w zakresie promocji gminy, opiniowanie przedsięwzięć dotyczących rozwoju gospodarczego i spraw związanych z ochroną środowiska, reprezentowanie szeroko pojętego interesu przedsiębiorców gminy, dbanie o podejmowanie działań administracyjnych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi lokalnych firm.

Sześcioosobowa Rada spotyka się w miarę potrzeb inicjując działania mające na celu intensyfikację działań w kierunku wspólnej reprezentacji przedsiębiorców w różnych branżach działających na naszym rynku. Zabiera stanowisko w sprawach ważnych dla lokalnej przedsiębiorczości, takich jak: wprowadzenie pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Gołdap, potrzeby dzierżawy gruntów pod czasową działalność i zakres rzeczowy dzierżawy, limitów liczby zezwoleń punktów sprzedaży alkoholu, koncepcji zagospodarowania przestrzenią strefy uzdrowiskowej i inne.

Okres pandemii COVID-19 ograniczył działalność Rady do indywidualnych spotkań on-line oraz pracy na dokumentach.

M.S.


Aktualności

Powiązane artykuły