Kolejny ranking „Wspólnoty” – kto na plusie, kto na minusie?

Warto sięgnąć po ostatni numer Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ze względu na kolejny ranking obrazujący zmianę wysokości dochodów własnych w 2020 roku. Oczywiście, w tym wypadku najistotniejszy będzie „kontekst pandemijny”.

 

Okazuje się bowiem, że niekorzystną zmianę dochodów własnych (razem z udziałami w PIT i CIT) najbardziej odczuły duże miasta. Wśród miast, które dotknęlo to najdotkliwiej znalazły się między innymi: Grudziądz (-19,45 proc.), Sopot (-15,55 proc.) i Suwałki (-9,29 proc.).

Na plusie znalazło się kilkadziesiąt powiatów, w tym gołdapski (+7,76 proc.). Również Gołdap, jako miasto będące siedzibą powiatu, również zaliczyło w 2021 dodatnie dochody własne (+2,70 proc.).

W kategorii gmin wiejskich – Dubeninki (+2,62 proc.), Banie Mazurskie (-1,29).

Jednak w wypadku tych powiatów i gmin, które są na plusie nie powinno być raczej euforii. Uzasadnia to prof. Artur Swaniewicz – autor wstępu do rankingu: Niestety, w największym stopniu rosły dotacje celowe, które w pewnym zakresie są niezbędnym elementem finansowania, ale które mają najbardziej niekorzystny wpływ na niezależność w prowadzeniu polityk samorządowych. W 2020 r. udział dotacji celowych w budżetach gmin sięgnął już niemal 35 proc., bardzo podobny był w województwach, a w miastach na prawach powiatu wyniósł 25 proc. We wszystkich kategoriach jednostek samorządowych – oprócz powiatów – był wyższy niż rok wcześniej i była to niestety kontynuacja dłuższego trendu zmian struktury dochodów budżetowych (rys. 1 na poprzedniej stronie). O niekorzystnych konsekwencjach politycznych wzrostu udziału dotacji celowych pisaliśmy ponad rok temu na łamach „Wspólnoty” charakteryzując alokację środków z Funduszu Dróg Samorządowych, a niedawno w raporcie dla Fundacji Batorego na temat rozdziału środków na inwestycje lokalne.

 

Nr_11_Dochody_wlasne_JST_w_2020

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły