Kolejna możliwość dofinansowania działań na rzecz społeczności lokalnej

Do pierwszego lipca można składać wnioski o dofinansowanie działań w programie „Moja Mała Ojczyzna”. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i  opiekuńczo-wychowawczych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

 

 

Szczegóły po tym linkiem:

https://granty.pl/8905/?fbclid=IwAR34BmGtX9mxeK_PPykSDj0truLkD0PVSdZWqlP3GtpoCo-Oifqc-Am7JQE

 

Powiązane artykuły