Banie Mazurskie. Po raz kolejny z rządowym wsparciem

Wszystko wskazuje na to, że budynek świetlicy wiejskiej w Jagoczanach doczeka się przebudowy, na którą oczekiwał od co najmniej kilkunastu lat. Wczoraj (17 czerwca) przedstawiciel tut. urzędu odebrał promesę, która gwarantuje Gminie Banie Mazurskie dofinansowanie w wys. 400 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę i remont sędziwego obiektu, z którego prawdopodobnie już relatywnie niedługo – będą mogli korzystać mieszkańcy.

Budynek świetlicy wiejskiej w Jagoczanach dawniej pełnił funkcję hydroforni. Jego obecny stan techniczny nie pozwala na jego komfortowe, ale przede wszystkim bezpieczne użytkowanie. Ma się jednak zmienić za sprawą kompleksowych prac budowlanych, których koszt w zdecydowanej większości pokryją środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Warto wskazać, że przedsięwzięcie to zainicjowała w znacznym stopniu Pani Sołtys s. Jagoczany – Monika Makarska, która skierowała do Wójta Gminy Łukasza Kulisia pismo w tej sprawie. Pismo to zostało dodatkowo poparte podpisami okolicznych mieszkańców.

Odbiór promesy, o którym mowa powyżej miał miejsce w msc. Kamionek koło Szczytna. Symbolicznego jej wręczenia dokonał Wojewoda Artur Chojecki razem z Wiceministrem MSWiA Błażejem Pobożym. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie:

W całym województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie uzyskały 52 projekty inwestycyjne w 47 gminach. Do gmin, w których działały PGR-y, trafi prawie 47 mln. W przypadku 5 gmin zostaną dofinansowane po 2 inwestycje.

W ramach niniejszego programu, nasz samorząd złożył jednocześnie 3 takie wnioski. Te, na które Gmina nie otrzymała wnioskowanego dofinansowania polegały na przebudowie dróg na odc. Banie Mazurskie – Zakałcze Wielkie oraz Rapa – Mieduniszki Wielkie. Warto podkreślić, że tak jak w przypadku wniosku, który został rozpatrzony pozytywnie – o realizację tych przedsięwzięć również zabiegali sołtysi: Pani Anetta Szumlańska (s. Miczuły) oraz Pani Bożena Domańska (s. Mieduniszki).

UM Banie Mazurskie


Aktualności

Powiązane artykuły