Uczęszczał do gołdapskiego gimnazjum Kantschule. Profesor Hans Rothe 1928-2021

31 marca 2021 w Bonn zmarł w wieku 93 lat profesor Hans Rothe, wybitny niemiecki filolog i slawista. Urodził się w Berlinie 5.05.1928, młodość spędził w majątku swego ojca, Karla Rothe w Samoninach/Samonienen/Reiterhof (obecnie Dokuczajewo) w parafii Tołminkiejmy/Tollmingkehmen (Czistyje Prudy) w ówczesnym powiecie gołdapskim.

 

 

Ojciec był znanym hodowcą koni trakeńskich, konie z jego hodowli zdobyły złote medale olimpijskie na igrzyskach w Berlinie 1936. Był starszym bratem dr. Wolfganga Rothe, autora wielu publikacji dotyczących historii osadnictwa okolic Gołdapi i tak zwanej Pruskiej Litwy.

Hans Rothe uczęszczał do gołdapskiego gimnazjum Kantschule. Naukę w Kantschule ukończył w klasie Secunda. W 1944 w Hamburgu był pomocnikiem na stanowisku artylerii przeciwlotniczej FLAK. Po maturze 1947 w Hamburgu studiował od 1947 do 1954 filologię słowiańską i indogermańską oraz historię kościoła na uczelniach w Kolonii, Marburgu i Londynie. Był profesorem w Berlinie, Marburgu i Bonn.

Był członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym polskich: Polskiej Akademii Nauk od 1991 i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Uniwersytet Wrocławski przyznał Mu w 1991 tytuł doktora honoris causa tej uczelni.

Może warto podjąć trud zgromadzenia wiedzy o uczniach i absolwentach, którzy pobierali naukę w murach dawnego gimnazjum, którego patronem do czasów nazistowskich był Immanuel Kant (przygotowywało do matury, było inne niż znane nam do niedawna gimnazja), a potem liceum ogólnokształcącego w Gołdapi. Postać i dorobek naukowy profesora Hansa Rothe  może będzie dobrym impulsem do takiej inicjatywy.

Jarosław Słoma

 

Pełny wykaz jego publikacji i osiągnięć naukowych zawiera link:

https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Rothe_(Slawist)

Warto zwrócić uwagę na dwa monumentalne projekty:

Biblia Slavica – publikacji słowiańskich najstarszych przekładów Pisma Świętego:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_Slavica

oraz serię wydawniczą Bausteine zur Slavischen Philologie (Kamienie węgielne filologii słowiańskiej).

 

Zdjęcie:

https://www.sazu.si/en/members/hans-rothe

 

 

 

Powiązane artykuły