Odbyła się akcja krwiodawcza pt. „Uratuj życie, oddaj krew”

W czwartek, 15 kwietnia, odbyła się akcja krwiodawcza pt. „Uratuj życie, oddaj krew”, zorganizowana przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja w Ełku. Pobór krwi odbył się w Domu Kultury w Gołdapi w sali wielofunkcyjnej przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i rygoru sanitarnego.

 

 

 

Za: https://www.facebook.com/dkgoldap


Aktualności

Powiązane artykuły