Nielegalnie pracowali na Warmii i Mazurach

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w pierwszym kwartale br. przeprowadzili 45 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Czynnościami objęto 322 obcokrajowców. Stwierdzono, że 46 osób pracowało nielegalnie w przedsiębiorstwach na terenie powiatu: działdowskiego, ełckiego, iławskiego, kętrzyńskiego, ostródzkiego, olsztyńskiego i szczycieńskiego.

 

W większości, bo ponad 80%, byli to obywatele Ukrainy, którzy pracowali niezgodnie z przepisami. Wśród obcokrajowców, którym powierzono nielegalne wykonywanie pracy znaleźli się również obywatele takich państw jak: Białoruś, Bangladesz, Indie.

Najczęściej firmy budowlane zatrudniały cudzoziemców bez zezwolenia, na innych warunkach niż wskazane było w odpowiednim zezwoleniu lub bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej. Naruszenia przepisów, funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili również  w branżach gastronomicznych i usługowych.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w jednej z firm budowlanych na terenie powiatu działdowskiego kontrolą objęli 33 cudzoziemców. Pracodawca powierzył 11 osobom pracę bez zezwolenia i na innych warunkach niż określone było to w dokumentach. W 24 przypadkach nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego wobec Powiatowego Urzędu Pracy i 2 przypadkach wobec Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Przedsiębiorca przyznał się do popełnienia wykroczeń, czyli do zatrudniania cudzoziemców  niezgodnie z przepisami. Stwierdził, iż dobrowolnie podda się karze grzywny w wysokości 5 500 zł. Natomiast za niedopełnienie obowiązków informacyjnych ukarany został grzywną w kwocie  1 200 zł.

Druga firma budowlana, tym razem z powiatu iławskiego, w której pracowało 14 cudzoziemców, zatrudniała  6, bez zezwolenia i na innych warunkach. Przedsiębiorca zapomniał też o obowiązku informacyjnym wobec Powiatowego Urzędu Pracy. Ten pracodawca również stwierdził, że podda się dobrowolnie karze grzywny w wysokości 4 000 zł.  Ponadto za niedopełnienie obowiązku informacyjnego otrzymał mandat karny w kwocie 800 zł.

W pierwszym kwartale br. sądy wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę blisko 70 000 zł.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły