Konkurs „Bezpieczni w sieci” rozstrzygnięty!

W dobie home office oraz zdalnego nauczania nasze bezpieczeństwo w Internecie jest priorytetem. Każdy z nas powinien wiedzieć jak zabezpieczyć swój komputer czy telefon przez złośliwym oprogramowaniem.

Niezwykle ważne jest, abyśmy chronili siebie i swoje dzieci przed szkodliwymi treściami zamieszczanymi w Internecie. Z badań wynika, że prawie połowa (43%) nastolatków w wieku 11-18 lat miało kontakt z pornografią, a około 37% nastolatków regularnie ogląda patostreamy.

Młodzi ludzie w Internecie narażeni są również na cyberprzemoc. Powołując się na badania co trzeci uczeń stykający się z szeroko rozumianą cyberprzemocą zostaje z problemem sam i nikogo o tym nie powiadamia. 20% uczniów powiadamia rodziców a tylko 7% szuka ratunku u psychologa lub pedagoga. Doświadczanie cyberprzemocy wywołuje długotrwałe skutki w psychice dziecka, które mogą powodować depresję, ale także problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie w życiu dorosłym.

Jako szkoła kładziemy ogromny nacisk na to, aby uczniowie od najmłodszych lat wiedzieli, jak reagować na zjawiska niebezpieczne. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dotyczący bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów szkół podstawowych z całego powiatu. Cieszy nas fakt, że wiedza uczniów, nawet tych najmłodszych, jest bardzo duża. Dostaliśmy mnóstwo fantastycznych prac, z których niezwykle trudno było wyłonić najlepsze. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i cudowne prace.

Laureaci

Kategoria klas 1-3

Miejsce 1. Karol Bąk – Szkoła Podstawowa w Boćwince;

Miejsce 2. Maciej Brodowski  – Szkoła Podstawowa w Grabowie;
Miejsce 2. Paweł Świąder – Szkoła Podstawowa w Galwieciach;

Miejsce 3. Zofia Markowska – Szkoła Podstawowa w Grabowie;
Miejsce 3. Adrian Szpakowski  – Szkoła Podstawowa w Boćwince.

Kategoria klas 4-8

Miejsce 1. Nikola Brzozowska – Szkoła Podstawowa w Galwieciach;

Miejsce 2. Nikola Sadowska – Szkoła Podstawowa w Galwieciach;

Miejsce 3. Bartosz Skiba – Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.

Wyróżnienia
Magdalena Lipińska – Szkoła Podstawowa w Galwieciach;

Jan Mościński – Szkoła Podstawowa w Boćwince;

Tymon Józwiak – Szkoła Podstawowa w Boćwince.

Nagrody w konkursie zakupione zostały ze środków uzyskanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.

SP w Boćwince

 


Aktualności

Powiązane artykuły