Kolej. Oczekujemy na stanowisko strony rządowej

W ramach zakończonych konsultacji programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 samorząd województwa, zgodnie z zapowiedziami marszałka G. M. Brzezina i wicemarszałka M. Kuchcińskiego, zgłosił do tego programu jako inwestycje priorytetowe (na pierwszych miejscach projektów drogowych i kolejowych) modernizację DW Nr 651 Gołdap – granica województwa podlaskiego oraz odbudowę linii kolejowej nr 41 na odcinku Gołdap – Olecko.

 

Oczekujemy teraz na stanowisko strony rządowej. Zakwalifikowanie do programu „Polski Wschodniej” projektu kolejowego oznaczałoby, że 85% kosztów inwestycji stanowiłyby środki Unii Europejskiej a 15 % wkład własny wniosłaby państwowa spółka PKP PLK. Samorządy lokalne nie musiałyby partycypować w kosztach tej inwestycji. Liczymy na pozytywną decyzję strony rządowej. (J.S.)


Aktualności

Powiązane artykuły