Banie Mazurskie. Jednostki OSP bogatsze o nowe wyposażenie

Blisko 32 tysiące złotych – tyle kosztowało nowe wyposażenie, które trafiło do jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Banie Mazurskie. Sprzęt i akcesoria przekazał strażakom wójt gminy Łukasz Kuliś, który spotkał się dzisiaj z poszczególnymi sołtysami oraz przedstawicielami jednostek OSP z Bań Mazurskich, Grodziska i Lis.

W przypadku wyposażenia zakupionego na rzecz jednostki z Lis, w przekazaniu uczestniczyli również sołtysi trzech sołectw: Lisy, Kierzki i Zawady, bowiem wyposażenie do tejże jednostki zostało zakupione z funduszu sołeckiego – w głównej mierze ze środków przeznaczonych dla sołectwa Lisy, jednak zakup ten mniejszymi kwotami wsparły również sołectwa Kierzki i Zawady. Ekwipunek, który trafił do jednostki OSP w Grodzisku został sfinansowany w całości ze środków wyodrębnionych z budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok (sołectwo Grodzisko), natomiast wyposażenie przekazane na rzecz OSP w Baniach Mazurskich zakupiono w całości ze środków własnych Gminy.

Jednostce OSP w Grodzisku przekazano:

 • aparaty oddechowe powietrzne AirGo FIX PRO- 2 szt.;
 • maski G1 – 2 szt.;
 • butle stalowe (tlenowe) – 2 szt.;
 • sygnalizatory bezruchu motionSCOUT – 2 szt.;
 • ubrania specjalne FHR 008 MAX – 3 szt.;
 • latarki Iskra LED z uchwytem – 5 szt.;
 • kompletne zestawy mocujące aparaty powietrzne do zabudowy – 2 szt.

Po odbiór nowego wyposażenia dla OSP Grodzisko stawił się naczelnik jednostki – Artur Sztuk

Jednostce OSP w Lisach przekazano:

 • aparaty oddechowe powietrzne AirGo FIX PRO- 2 szt.;
 • maski G1 – 2 szt.;
 • butle stalowe (tlenowe) – 2 szt.

Podczas przekazania ekwipunku dla OSP w Lisach, obecni byli (od lewej): sołtys sołectwa Lisy – Jadwiga Elżbieta Jagłowska, sołtys sołectwa Zawady – Wiesław Jan Paulukanis, sołtys sołectwa Kierzki – Iwona Danuta Janczewska oraz prezes OSP w Lisach – Łukasz Kulbacki

Jednostce OSP w Baniach Mazurskich przekazano:

 • buty specjalne gumowe FHR 003 – 2 szt.;
 • buty specjalne skórzane FHR 006 – 2 szt.;
 • rękawice strażackie FHR 001 – 2 szt.;
 • kominiarki strażackie FHR 016 – 2 szt.;
 • hełmy strażackie CALISIA VULCAN CV 102 – 2 szt.

Sprzęt zakupiony na rzecz jednostki OSP w Baniach Mazurskich odebrał strażak – Paweł Buć

Dzisiejsze spotkania odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP oraz sołectw zostali zaproszeni po odbiór wspomnianego wyżej wyposażenia w konkretnie ustalonych godzinach, z uwzględnieniem odpowiednich odstępów czasowych.

UG w Baniach Mazurskich


Aktualności

Powiązane artykuły