Z naszego archiwum

Na pokolorowanym zdjęciu zbór baptystów na przedwojennej Bergstraße (Górna). Część tej zabudowy istnieje do dziś. Mniej więcej prostopadle do tego budynku rozpoczynała się wtedy uliczka von Lossowa (dawnego dowódcy gołdapskiego garnizonu). Krążyły nieprawdziwe informacje, że zbór znajdował się bliżej Angerburger Straße (Żeromskiego) w budynku byłego baru „U śwagra”…

Źródło: „Heimatbrücke”

Powiązane artykuły