Święto sołtysów na Warmii i Mazurach w trybie online. Wśród wyróżnionych sołtys Nasut

Obchodzony 11 marca Samorządowy Dzień Sołtysa co roku jest okazją, by podziękować gospodarzom wsi za ogromne zaangażowanie, jakie wkładają w pracę na rzecz rozwoju sołectw.

 

W tym roku, nietypowo, bo w formule online, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin spotkał się z 88 sołtysami wyróżnionymi za zaangażowanie w aktywizację społeczności lokalnej oraz inicjonowanie działań wpływających na poprawę wizerunku wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego. W spotkaniu wzięli również udział lokalni samorządowcy – wójtowie i burmistrzowie.

– Już po raz drugi pandemia pokrzyżowała nam plany, nie pozwalając spotkać się osobiście – powiedział marszałek Brzezin. – Cieszę się, że chociaż w tej formie możemy świętować Samorządowy Dzień Sołtysa i podziękować Państwu za Waszą pracę.

Na Warmii i Mazurach ponad 600 tys. osób to mieszkańcy wsi i małych miejscowości, rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki regionu, a produkcja zdrowej żywności jedną z jego inteligentnych specjalizacji. Samorząd województwa od lat realizuje dobrą praktykę prosołecką. W wymiarze własnego budżetu, ale też wsparcia  przy pozyskiwaniu środków unijnych.

Te działania to m.in. realizacja Programu Odnowy Wsi, organizacja konkursów, takich jak „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, a przede wszystkim realizacja dwóch działań objętych PROW 2014-2020, w których średni poziom kontraktacji to ok. 90 proc. dostępnego limitu. Dzięki unijnym pieniądzom powstały setki kilometrów dróg lokalnych, urządzeń wodno-ściekowych, nowe targowiska i wiele małych, ale ważnych dla wsi inwestycji. Te ostatnie to zasługa LEADER’a i liderów – najbardziej aktywnych mieszkańców wsi.

– Są nowe oczekiwania wobec sołtysów – zauważa Marek Szostek, sołtys Szyldaka. – Ludzie chcą mieć lepsze warunki nie tylko socjalne, ale i kulturalne. Dlatego zostałem sołtysem. Chciałbym doprowadzić do tego, że nasza wieś będzie bardzo piękna.

– Pomysły tworzą się dzięki ludziom – podkreśla Kinga Romanowicz, sołtyska Łęgna. – Sołtys sam nic nie zrobi, nie załatwi. To mieszkańcy inicjują te pomysły.

Przykładem docenienia roli sołtysów i rad sołeckich jest projekt „Małe granty sołeckie marszałka województwa”. W ubiegłym roku 500 tys. zł z budżetu województwa trafiło do sołectw na realizację najbardziej potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców wsi projektów. Od 2017 r., czyli od pierwszej edycji konkursu, to  już ok. 2 mln zł.

– Jest to taka demokracja u podstaw. Tu i teraz w lokalnym środowisku – dodaje Edyta Kopeć sołtyska Świętajna. – Tu nie ma wielkich głosowań, dyskusji. Skupiamy się na tych najmniejszych, ale ważnych dla nas sprawach i wspólnie wszystko robimy.

Na potrzebę wspólnych działań mieszkańców, sołtysów, lokalnych samorządów i samorządu województwa zwraca uwagę Przemysław Piech, sołtys Bartążka. – Jeżeli wszyscy będziemy współpracować to nasze wsie będą wspaniałą wizytówką na całą Polskę.

Gratulując wyróżnionym sołtysom marszałek Brzezin dodał: – Dziękuję za Wasz wielki trud i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju „Małych Ojczyzn”, za podejmowanie i realizowanie trudnych wyzwań. Efekty tych działań, widzimy na co dzień i bardzo doceniamy, czego wyrazem są przyznane Państwu wyróżnienia. Gratuluję. Dziękuję za Państwa zapał, skuteczność i profesjonalizm. Życzę wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji planów, wzajemnego zrozumienia, powodzenia w życiu prywatnym, a przede wszystkim dużo zdrowia oraz możliwie szybkiego powrotu do normalności. Mam nadzieję, że będziemy mogli osobiście spotkać się we wrześniu na Dożynkach Wojewódzkich.

 

 

 

Wyróżnieni sołtysi:

Mariusz Agaczewski – Sołectwo Jurgi

Tadeusz Anisiewicz – Sołectwo Garbno

Teresa Bartczak – Sołectwo Sołtmany

Piotr Bera – Sołectwo Dłużek

Angelika Brzezik – Sołectwo Rapaty

Adam Butrymowicz – Sołectwo Dylewo

Przemysław Chmielewski – Sołectwo Ruda

Bogdan Chojecki – Sołectwo Stojpy

Paulina Czaplicka – Sołectwo Tejstymy

Bożena Depta – Sołectwo Paluzy

Dorota Derewecka  – Sołectwo Gębałka

Tomasz Dolny – Sołectwo Dźwierznia

Małgorzata Drzał – Sołectwo Wesołowo

Danuta Fiedorowicz – Kuderko – Sołectwo Orzechowo

Jolanta Gedecka – Sołectwo Jasionno

Jan Gołębiewski – Sołectwo Prawdowo

Kazimierz Gołębiewski – Sołectwo Radziejewo

Maria Górak – Sołectwo Chojnowo

Anna Grzegrzółka – Sołectwo Krekole

Wiesław Grzywacz – Sołectwo Lipowiec

Anna Hertmanowicz – Sołectwo Okartowo

Marian Hincman – Sołectwo Kaczek

Piotr Huk – Sołectwo Pęciszewo

Dariusz Jackowski – Sołectwo Piotrowo

Karol Jóźwiak – Sołectwo Sąpy

Feliks Kaczanowski – Sołectwo Krutyń

Karolina Karabela – Sołectwo Huta Żuławska

Joanna Karabinowska – Sołectwo Liwa

Barbara Kibis – Sołectwo Świętajno

Dariusz Kiński – Sołectwo Karwik

Tadeusz Komor – Sołectwo Sypitki

Iwona Końka – Sołectwo Sarnowo

Edyta Kopeć – Sołectwo Świętajno

Karolina Kowalczyk – Sołectwo Gawrzyjałki

Lucyna Kowalewska – Sołectwo Woryny

Stanisław Kowalkowski – Sołectwo Fijewo

Marta Krajewska – Sołectwo Lubnowy

Kazimierz Krawczyk – Sołectwo Mąki

Mirosława Król – Sołectwo Zyndaki

Kazimierz Krysiński – Sołectwo Borki

Teresa Kubiak – Sołectwo Łężany

Zofia Kuriata – Sołectwo Linkowo

Patrycja Lampkowska – Sołectwo Maróz

Czesław Lis – Sołectwo Dąbrowy I

Robert Ługacz – Sołectwo Muszaki

Witold Łukowski  – Sołectwo Stacze

Joanna Markun – Sołectwo Nowe Sadłuki

Kinga Marzec – Sołectwo Trokajny

Józef Mazewski – Sołectwo Kiekskiejmy

Czesław Mederski – Sołectwo Kopaniarze

Tomasz Michalski – Sołectwo Kowaliki

Beata Obuchowicz – Sołectwo Dobrocin

Dorota Olszewska – Sołectwo Olszewnik

Alicja Olszowa – Sołectwo Jabłonka

Monika Ostrowska – Sołectwo Komorowo

Barbara Ostrowska – Sołectwo Nowa Wieś

Magdalena Pawłowska – Sołectwo Dymnik

Przemysław Piech – Sołectwo Bartążek

Renata Podbereżna  – Sołectwo Zwierzeńskie Pole

Daniela Połtarzycka – Sołectwo Lipińskie Małe

Krzysztof Prawdzik – Sołectwo Łęgowo

Zdzisław Przybysz – Sołectwo Krzywe

Bogumiła Pstrągowska – Sołectwo Borki Wielkie

Jolanta Puczkowska – Sołectwo Frączkowo

Agnieszka Radecka  – Sołectwo Ławki

Magdalena Rogożeńska – Sołectwo Bełk

Kinga Romanowska – Sołectwo Łęgno

Kazimierz Rutkowski – Sołectwo Jegławki

Agnieszka Sakowska – Hrywniak – Sołectwo Tuławki

Eugeniusz Skolmowski  – Sołectwo Czachówki

Daniel Skrobisz – Sołectwo Bogacko

Wioletta Sostek – Sołectwo Wieprz

Witold Stabrowski – Sołectwo Marzewo

Romuald Symonowicz – Sołectwo Olszewo Węgorzewskie

Piotr Szałapski – Sołectwo Jędrychowo

Krystyna Szewczyk – Sołectwo Wesołowo

Marek Szostek – Sołectwo Szyldak

Dorota Szymańska – Sołectwo Ryn

Agnieszka Trojakowska – Sołectwo Dębinka

Joanna Tużyk – Sołectwo Lisów

Teresa Wieczorek – Sołectwo Wądzyn

Edyta Wiśniewska – Sołectwo Ględy

Paweł Wójtowicz – Sołectwo Radzie

Barbara Wysocka – Sołectwo Franciszkowo

Wiesław Wyszyński  – Sołectwo Miętkie

Marek Zackiewicz – Sołectwo Nasuty

Ewelina Zdunek – Sołectwo Popielno

Elżbieta Żmijewska – Sołectwo Klęczkowo

 


Aktualności

Powiązane artykuły