Samorząd województwa wzmacnia ochronę granicy Unii Europejskiej, również na odcinku gołdapskim

Co roku samorząd województwa przekazuje ze swojego budżetu dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej. Jest to kwota rzędu do 200 tys. zł.

 

Środki są przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także na zakup niezbędnych dla nich towarów i usług.

– Działania Straży Granicznej poparte są profesjonalizmem, rzetelnością oraz pełną trudów codzienną służbą, dzięki której czujemy się niezagrożeni w naszym województwie– mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Na tej formacji spoczywa olbrzymia odpowiedzialność, bowiem strzeże ona polskiej granicy, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Codzienne wykonywanie obowiązków na rzecz naszego wspólnego dobra nie jest jednak możliwe bez nowoczesnego sprzętu czy modernizacji obiektów. Stąd wzięła się inicjatywa samorządu województwa.

W najbliższym czasie 200 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup łodzi patrolowej, modernizację i rozbudowę analogową systemu telewizji dozorowej obiektu Oddziału Straży Granicznej zlokalizowanego w Gołdapi oraz zakup usługi usunięcia roślin barszczu Sosnowskiego w rejonie pasa drogi granicznej.

Podpisy pod umową złożyli marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Robert Inglot, komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 


Aktualności

Powiązane artykuły