Pozytywny wizerunek to cenny kapitał regionu

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego po raz dziewiąty zaprasza do udziału w konkursie „PRO Warmia i Mazury”. Jest to inicjatywa samorządu województwa, w której nagradzane są najlepsze projekty promocyjne realizowane przez samorządy lokalne oraz instytucje z Warmii i Mazur.

 

– Pozytywny wizerunek to cenny kapitał Warmii i Mazur – przyznaje marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Zgodnie z naszym hasłem „,Warmia Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk” – pokazujemy, że to region wysokiej jakości życia. Prężna gospodarka działa tu w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społeczeństwem. W ten sposób chcemy zaprezentować w Polsce, Europie i na całym świecie nasz zrównoważony rozwój. Lokalne samorządy oraz przedsiębiorcy ciągle się rozwijają, ale pojawiają się także nowi inwestorzy. Oczywiście trzeba o nich mocno zabiegać, bo o pozyskanie przedsiębiorców często toczy się ostra walka pomiędzy samorządami. Tutaj liczą się przede wszystkim wiedza i umiejętności. A tych przecież nie brakuje naszym przedstawicielom, co wielokrotnie udowodnili.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i instytucji naukowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry).

Konkurs obejmuje dwie kategorie:

– promocja ogólna – można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek, inicjatywy kulturalne lub inicjatywy ekologiczne.

– promocja gospodarcza – można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej województwa/powiatu/gminy/miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Nabór zgłoszeń do dziewiątej edycji PRO Warmia i Mazury potrwa do 15 marca 2021 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/6318-pro-warmia-i-mazury-czekamy-na-zgloszenia


Aktualności

Powiązane artykuły