Komunikat Urzędu Miejskiego w Gołdapi w sprawie zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap na sezon 2020/2021

W związku z trwającym sezonem zimowym podaje się do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.
1. Ulice gminne na terenie miasta utrzymuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul.Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu: 87 615 12 29,  607 820 838,  601 405 790.
2. Drogi gminne na terenie gminy Gołdap, poza obszarem miasta, utrzymuje PPHU ,,TRANSROM” Sp. z o. o., ul.Suwalska 24, 19-500 Gołdap. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod numery telefonów 87-615 01 73,  603 780 398.
3. Koordynacją zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:
a) drogi gminne na terenie wiejskim gminy Gołdap – Krzysztof Kalinowski: tel. 87 615 60 21,
b) ulice gminne na terenie miasta Gołdap – Magda Zymkowska tel. 87 615 60 52,
c) w przypadku absencji ww. osób, oraz po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi – Jarosław Duchnowski – tel. kom. 694 484 956.

http://www.goldap.pl/pl/229/29438/komunikat-urzedu-miejskiego-w-goldapi-w-sprawie-zimowego-utrzymania-ulic-w-miescie-i-drog-w-gminie-goldap-na-sezon-22-221.html


Aktualności

Powiązane artykuły