Jesteś cudzoziemcem? Potrzebujesz PESEL lub NIP, aby wywiązać się ze swoich obowiązków podatkowych

Trwa obecnie akcja składania przez pracodawców do urzędów skarbowych informacji o dochodach PIT-11. Zaobserwowano problem z nieprawidłową identyfikacją cudzoziemców pracujących w Polsce. Do wpisu dołączamy materiały w językach: ukraińskim, angielskim i polskim.

 

Jeśli masz PESEL lub NIP to:

> szybciej i łatwiej załatwisz wszystkie sprawy podatkowe w Polsce

> zalogujesz się do usługi Twój e-PIT do czego potrzebny jest m.in. PESEL lub NIP

> przygotujemy dla Ciebie i udostępnimy twoje roczne zeznanie podatkowe PIT w usłudze Twój e-PIT

> złożysz zeznanie podatkowe przy użyciu np. bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje na podatki.gov.pl

> skorzystasz z ulg i odliczeń, dzięki czemu odzyskasz zwrot nadpłaty podatku.

 

PESEL

PESEL to podstawowy i indywidualny numer, twój identyfikator podatkowy, którego potrzebujesz w kontaktach z urzędem skarbowym. Posługuje się nim osoba fizyczna, czyli pracownik, osoba która wykonuje zlecenie lub świadczy usługę. O wydanie numeru PESEL prosisz ty.

Wniosek o nadanie numeru PESEL składasz do:

> organu gminy, właściwego dla Twojego miejsca zameldowania

> organu gminy właściwego dla siedziby twojego pracodawcy, jeśli nie możesz się zameldować

> Urzędu Dzielnicy Warszawa – Śródmieście (ul. Nowogrodzka 43) – w przypadku gdy jeszcze nie pracujesz lub twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski

 

NIP

NIP to alternatywny do PESEL identyfikator podatkowy, którego potrzebujesz w kontaktach z urzędem skarbowym jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków lub składek społecznych i zdrowotnych.

 

Jeżeli masz pytania dotyczące rozliczenia skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową

pod numerem telefonu:        22 330 03 30         801 055 055       +48 22 330 03 30

lub z Twoim urzędem skarbowym

Bledy_w_identyfikatorach_ulotka_A5_PL+EN_DRUK

Bledy_w_identyfikatorach_ulotka_A5_PL+UA_DRUK

 

Filmy instruktażowe pod tym linkiem:

https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-olecku/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/4n3E/content/jesli-jestes-cudzoziemcem-potrzebujesz-pesel-lub-nip?redirect=https%3A%2F%2Fwww.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-olecku%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4qGK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_0p7R__column-1%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_4n3E_

 


Aktualności

Powiązane artykuły