Wystartowała kolejna edycja Programu „Sport Wszystkich Dzieci” na 2021 rok

Ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Na jego realizację w 2021 roku przeznaczono kwotę 49 mln zł.

 

Program „Sport Wszystkich Dzieci” ze względu na swoją specyfikę adresowany jest do uczniów szkół różnych szczebli edukacyjnych, a w szczególności do uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, jak również do klubów i organizacji sportowych. Założeniem Programu jest powszechne uczestnictwo dzieci i młodzieży w podstawowych obszarach kultury fizycznej.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

  1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” – 21 000 000 zł. Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2020 r.
  • Termin rozpatrzenia do dnia 11 stycznia 2021 r.
  • Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
  • Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – 10 000 000 zł.Wnioski należy składać do dnia 20 stycznia 2021 r.

2. Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.

  • Termin realizacji zadania od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
  • Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – 18 000 000
  • zł. Wnioski należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r.

Termin rozpatrzenia do dnia 22 marca 2021 r.

Termin realizacji zadania od dnia 4 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Z uwagi na trudną sytuację finansową organizacji sportowych, spowodowaną pandemią,
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński zdecydował o zwiększeniu stawki dla instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia sportowe w ramach zadania nr 3 do poziomu 60 zł (w roku bieżącym – 40 zł). W zadaniu nr 2 i 3 zmniejszony został wymagany wkład własny do poziomu 5% (dotychczas wynosił odpowiednio 20% i 30%).

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2021-r-realizacji-zadan-w-ramach-programu-sport-wszystkich-dzieci

Powiązane artykuły