Komunikat dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, marznącego deszczu, mżawki, szadzi, itp. zjawisk atmosferycznych.

 

 

Utrzymanie dróg, ulic i chodników w okresie zimowej aury w stanie całkowitego bezpieczeństwa często ze względów technicznych będzie niemożliwe do wykonania. Przy gwałtownych opadach śniegu, występującej gołoledzi często nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania niedogodności związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi oraz nie można usunąć ich jednocześnie i na całym podległym terenie.

Uprzejmie informuję, że zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu gołdapskiego zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, dysponujący głównie sprzętem własnym.

Od 1 grudnia 2020 r. służby zimowego utrzymania rozpoczynają pracę o godzinie 4:00.

Wykaz dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2020/2021.

W przypadku absencji osoby dyżurującej obowiązki dyżurnego przejmie Dyrektor Sylwia Wrzesień-Kisielewska.

Wszelkie uwagi i interwencje należy zgłaszać pod wyżej wymienione numery lub dodatkowo w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerami: 87-615-09-89,
574 – 444-084 (Dyrektor Sylwia Wrzesień – Kisielewska).

Wykaz ulic powiatowych:

1.     Armii Krajowej

2.     Bagienna

3.     Chopina

4.     Cicha

5.     Cmentarna

6.     Dolna

7.     Górna

8.     Jaćwieska

9.     Jeziorowa

10.  Kolejowa

11.  Kombatantów

12.  Konstytucji 3 Maja

13.  Kościuszki

14.  Krótka

15.  Krzywa

16.  Leśna

17.  Lipowa

18.  11-go Listopada

19.  Łączna

20.  Łokietka

21.  1-go Maja

22.  Malarska

23.  Mała

24.  Matejki

25.   Mazurska (od skrzyżowania
z ul. Okrężną do ul. Żeromskiego)

26.  Mereckiego

27.  Mickiewicza

28.  Nadbrzeżna

29.  Okrzei

30.  Osiedle I

31.  Pagórkowa

32.  Partyzantów

33.  Plater

34.  Podgórna

35.  Popiełuszki

36.  Pod Piękną Górą

37.  Przytorowa

38.  Reymonta

39.  Słoneczna

40.  Sportowa

41.  Szkolna

42.  Sikorskiego

43.  Świerkowa

44.  Tatyzy

45.  Ustronie

46.  Warsztatowa

47.  Wąska

48.  Wiosenna

49.  Wileńska

50.  Wolności

51.  Wysoka

52.  Zatorowa

53.  Zielona

54.  Żeromskiego

55. Źródlana

Wykaz dróg powiatowych:

Dyrektor mg. inż. Sylwia Wrzesień – Kisielewska


Aktualności

Powiązane artykuły