Jeszcze do jutra można składać wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi dnia 1 grudnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (V)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

 

 

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Szczegóły:

https://goldap.praca.gov.pl/-/13779270-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-bezrobotnych-do-30-roku-zycia?redirect=https%3A%2F%2Fgoldap.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fSGbVbIh63W0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_gZQmhUTsg8G6__column-1%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR254TEp06JTHM5Q2LUS2SmZ6DFipOv-u1fit8mhehHWhGCnV18KWNHfY3I


Aktualności

Powiązane artykuły