Barbórka w SP5

4 grudnia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi obchodziliśmy Święto górników – „Barbórkę”.

Dzieci wiele dowiedziały się o ciężkiej pracy górników, o warunkach w jakich pracują oraz o narzędziach i maszynach, którymi wydobywa się węgiel. Poznali symbole górnicze: godło, hymn, strój i wiele innych. Uczniowie obejrzeli filmy, które jeszcze bardziej ukazały górniczą rzeczywistość oraz on-line zwiedziliśmy kopalnię węgla kamiennego.

Wykonaliśmy laurki z życzeniami dla górników, które zostały wysłane do kilku kopalni na Śląsku. Dzieci wykonały także piękne i pracochłonne czapki górnicze- galowe. To były bardzo ciekawe zajęcia. Dzieci były bardzo zaangażowane i zadowolone.

Wychowawczyni Małgorzata Werra


Aktualności

Powiązane artykuły