Pozytywnie zaliczyli postępowanie kwalifikacyjne i są już w szeregach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG

Nowo przyjęci funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wierni słowom roty, świadomi swoich obowiązków i praw złożyli uroczyste ślubowanie.

Dzisiaj 13 funkcjonariuszy ślubowało ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone im zadania w Straży Granicznej. Ślubowanie w asyście pocztu sztandarowego przyjął Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Inglot.

Komendant pogratulował ślubującym wstąpienia w szeregi Straży Granicznej i jednocześnie podziękował, że jako miejsce służby wybrali Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Podkreślił, że ślubowanie to przede wszystkim wydarzenie będące wyrazem patriotyzmu oraz zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Zaznaczył, że zakładając mundur funkcjonariusza Straży Granicznej należy pamiętać, by nosić go z dumą i szacunkiem, mając na względzie dobro obywatela i Państwa Polskiego, a także by pamiętali o tym, aby zawsze strzec dobrego imienia służby, honoru i godności.

Kierując słowa do ślubujących Komendant życzył im, by słowa roty ślubowania i zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej zapadły głęboko w ich serca, stając się drogowskazem przez całe ich przyszłe życie. Dodał również, by „13-ka” okazała się szczęśliwa i przyniosła im m.in. szybkie awanse w służbie.

Po ukończeniu szkolenia funkcjonariusze, którzy dzisiaj ślubowali, zostaną skierowani do bezpośredniej ochrony zewnętrznej granicy UE.

W tym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej czeka jeszcze na 17 kandydatów, którzy wypowiedzą słowa ślubowania i zasilą nasze szeregi.

Red. W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły