Samorządowcy i przedsiębiorcy jednoczą siły – tworzy się zespół roboczy ds. reaktywacji linii kolejowej nr 41

Samorządowcy i przedsiębiorcy jednoczą siły – tworzy się zespół roboczy ds. reaktywacji linii kolejowej nr 41 Temat reaktywacji linii kolejowej nr 41 na trasie Gołdap – Olecko – Ełk był przedmiotem wtorkowej konferencji zorganizowanej z inicjatywy starosty gołdapskiego Marzanny Wardziejewskiej.


Spotkanie nie mogło odbyć się bez udziału senator Małgorzaty Kopiczko, która od dłuższego czasu lobbuje za przywróceniem kolei na naszych terenach. Głównymi gośćmi konferencji byli samorządowcy z terenu trzech powiatów: ełckiego, oleckiego i gołdapskiego oraz lokalni przedsiębiorcy, ponieważ to właśnie ich przedstawiciele wejdą w skład tzw. zespołu roboczego.

Powołanie wspomnianego zespołu było głównym zamysłem konferencji. Jego praca ułatwi w przyszłości wspólne wypracowanie wniosków, a także umożliwi wymianę opinii i spostrzeżeń dotyczących ewentualnej reaktywacji poszczególnych odcinków wspomnianej linii kolejowej.

Podczas spotkania starosta Marzanna Wardziejewska przedstawiła pokrótce zgromadzonym gościom historię kolei, zaznaczając przy tym, jak pozytywnie na rozwój zarówno społeczny, jak i gospodarczy regionu EGO wypłynęłaby reaktywacja linii 41. Wznowienie ruchu pociągów to dla naszego powiatu nowe okno na świat. W głównej mierze umożliwienie przemieszczania się, ruch osobowy.

Oczywiście ogromne ułatwienie dla turystów coraz częściej odwiedzających nasz powiat, ale przede wszystkim udogodnienie dla naszych mieszkańców, osób starszych – pozbawionych z reguły innych środków transportu, ale i młodzieży – podróżującej i studiującej. To również aspekt gospodarczy – przewóz towarów, nowe miejsca pracy, w przyszłości szkoła branżowa.

Rewitalizacja linii otworzyłaby nowe możliwości przed inwestorami, dała szansę na stworzenie nowoczesnego ośrodka przemysłu wysokich technologii transportowych, umożliwiłaby realizację dużych inwestycji. Obecny na konferencji pan Andrzej Finke – doradca ds. kolei przedstawił reaktywację ze strony technicznej. Zaznaczył, że zespół czeka dużo pracy. Należy bowiem dokładnie określić przeznaczenie dzisiejszej infrastruktury punktowej, przystanki w poszczególnych miejscowościach, zaplanować infrastrukturę dodatkową, wyznaczyć bocznice kolejowe (zaplanować rozjazdy linii).

Mimo ogromu pracy, jaki stoi za rewitalizacją, wszyscy goście przychylnie wypowiadali się o przywróceniu kolei na rzeczowym odcinku i chętnie podejmą dalsze działania zmierzające do reaktywacji kolei w naszym regionie.

Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły