Nasza wieś bez nałogów jest

W Świetlicy Wiejskiej w Żelazkach odbyły się kolejne trzy spotkania z psychologiem w ramach projektu „Nasza wieś bez nałogów jest”.

16, 19 i 23 października miały miejsce warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące konsekwencji wynikających z uzależnień. Po ostatnim spotkaniu grupa wspólnie ruszyła na marsz nordic walking pod hasłem „Sport to zdrowie głupoty mi nie w głowie”.

Działania zostały dofinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020.

Powiązane artykuły