Dlaczego opóźnia się otwarcie zakładu przyrodoleczniczego? Odpowiedź burmistrza

Wiele osób zadaje nam pytanie – dlaczego opóźnia się budowa zakładu przyrodoleczniczego i przesuwane są planowane terminy otwarcia? Odpowiedź od burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto uzyskał radny Andrzej Tobolski. Cytujemy bez poprawek:

 

 

„Dotyczy: interpelacji z 29.09.2020 roku (data wpływu 05.10.2020 r.) w sprawie inwestycji pn.: „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap”.

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację, cyt.: „Zwracam się do Pana Burmistrza o pisemną informację jakie są powody przesunięcia terminu zakończenia inwestycji pt. Zakład Przyrodoleczniczy. Jeżeli okaże się, że przyczyny opóźnień leżą po stronie wykonawcy to czy gmina zastosuje kary umowne wobec wykonawcy, oraz wystąpi o tzw. utracone korzyści?” informuję, że przesunięcie terminu zakończenia budowy związane jest z uszczegóławianiem rozwiązań projektowych jakie pojawiają się w trakcie realizacji inwestycji oraz przedkładanymi przez zamawiającego jak i wykonawcę propozycjami rozwiązań mającymi na celu optymalne wykorzystanie potencjału zakładu w przyszłości. Rozwiązywanie powyższych kwestii wymaga przeprowadzania analiz, a co za tym idzie również czasu. Wobec powyższego, prace budowlane w strefach, co do których odnosiły się ww. propozycje były realizowane w minimalnym zakresie lub jeżeli zachodziła taka konieczność wstrzymywane.”


Aktualności

Powiązane artykuły