Zapraszamy na sobotnie spotkanie z prof. Krystyną Szcześniak

O wpływie przeszłości na teraźniejszość w aspekcie nazw własnych, szczególnie terenowych, na ich wygląd obecny będzie opowiadała w sobotę prof. Krystyna Szcześniak. Spotkanie będzie miało miejsce w tzw. budynku 2. gołdapskiej Izby Regionalnej. Początek o 17.00 – 12 września.

 

 

Prof. Krystyna Szcześniak poprowadzi nas przez kręte ścieżki historii, które pozostawiły czytelne ślady w nazwach własnych regionu: antroponimach, toponimach i hydronimach oraz nazwach obiektów niezamieszkanych. Do dziś w naszym powiecie zachowały się nazwy genetycznie bałtyckie (litewskie: Giereliszki; staropruskie: Gołdap; jaćwieską nazwę Garbaś) i słowiańskie (Grabowo, Kowalka); ślady germanizacji tych nazw , które zatarły pierwotny wygląd i etymologię toponimu zamiana w latach 1933-39 nazwy Grabowo na Arnswalde/ Arnswald, gdzie schowano nazwisko pisarza tworzącego akt osadniczy, czy dzisiejsze. Wronki zamiast Frącki (Frącek, Franciszek był zasadźcą) oraz efekty działania powojennej komisji, porządkującej to nazewnictwo (zamiana nazwy Jodupie na Czarnowo, z zachowaniem semantycznego elementu tworzącego najpierw nazwę rzeczki Jodupki, dziś Czarnej, później przeniesionej na nazwę 3 osad (rdzeń obu nazw oznacza bowiem ‚czarny’, czyli nazwa hydronimu oznaczała ‚czarną rzekę’, rzekę płynącą na obszarze próchniczym, a rozkładające się w niej gałęzie i liście czy igły drzew dawały wodzie ten kolor).

Za: https://edd.nid.pl/wydarzenia/o-wplywie-przeszlosci-na-terazniejszosc-prof-krystyna-szczesniak/

Powiązane artykuły