Rusza wsparcie antykryzysowe dla przedsiębiorców

Jeszcze we wrześniu wystartuje konkurs na wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych bezpośrednio skutkami pandemii COVID-19. W poniedziałek 14 września marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę z Markiem Karólewskim, prezesem Warmińsko-Mazurskiego Agencji Rozwoju Regionalnego, bo to agencja będzie odpowiedzialna za realizację naboru wniosków o dofinansowanie.

– Do podziału jest blisko 40 mln zł i to ostatni etap wsparcia dla firm unieruchomionych przez pandemię – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – O granty mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, zatrudniające do 49 pracowników z województwa warmińsko-mazurskiego. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania wydanym przez Rząd RP w okresie epidemii.

Decyzje o konieczności podjęcia działań, mających na celu przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym skutkom kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa zarząd województwa podjął już w kwietniu 2020 roku. Wtedy to zatwierdził przesunięcie ok. 111 mln zł funduszy unijnych na wsparcie gospodarki regionu – pieniądze przeznaczono na dotacje na dostosowanie firm do pracy w trudnych warunkach, produkcję narzędzi i materiałów przeciwpandemicznych oraz na wsparcie rynku pracy oraz podmiotów takich jak np. DPS-y, a także pożyczki obrotowe.

Po tych decyzjach środki zaangażowane w pomoc gospodarczą i wsparcie placówek medycznych na Warmii i Mazurach wynoszą już ponad 660 mln zł – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Ostatnią transzę kierujemy na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców.

Wysokość grantu pochodzącego z programu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur” jest uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników (etatów). Grant  jest wsparciem bezzwrotnym.

– 40 mln zł to niebagatelna kwota przeznaczona dla tych, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują – mówi prezes WMARR Marek Karólewski. – Zrobiliśmy wszystko, aby maksymalnie uprościć wniosek o wsparcie. Otworzymy generator wniosków w dniu startu konkursu, aby każdy z przedsiębiorców miał takie same szanse na przyznanie grantu. Planujemy zrealizować cały konkurs do końca 2020 roku.

Szczegóły zostaną opublikowane na stronach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie – https://www.wmarr.olsztyn.pl/


Aktualności

Powiązane artykuły