Prawie 700 cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych na Warmii i Mazurach

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w pierwszym półroczu br. przeprowadzili 97 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolą objęto ponad 3 100 obcokrajowców i stwierdzono, że prawie 700 osobom powierzono pracę nielegalnie.

 

 

 

W większości byli to obywatele Ukrainy zatrudnieni przez agencje pośrednictwa pracy oraz firmy prowadzące działalność produkcyjną i budowlaną m.in.: z powiatu ełckiego iławskiego, kętrzyńskiego, oleckiego, olsztyńskiego i ostródzkiego. Stwierdzone naruszenia przepisów głównie dotyczyły pracy bez wymaganego zezwolenia bądź oświadczenia, bez zawarcia stosownej umowy o pracę oraz powierzenie pracy na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu.

Największe uchybienia funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili w kontrolowanych firmach pośredniczących w powierzaniu pracy. Przedsiębiorca z Gdyni oddelegował do ełckich zakładów produkcyjnych 349 cudzoziemców i okazało się, że 327 powierzył pracę niezgodnie z przepisami. Druga agencja pośrednictwa pracy z siedzibą w powiecie jarocińskim wysłała na Mazury 108 obcokrajowców. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili, że 107 cudzoziemców nielegalnie pracowało w zakładach mięsnych.

Od początku roku do 30 czerwca funkcjonariusze Straży Granicznej skierowali do sądów 61 wniosków o ukaranie pracodawców. Ponadto nałożyli 54 grzywny w drodze mandatu karnego na kwotę blisko 16 500 zł. Sądy wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom, którzy zatrudniali pracowników z Ukrainy, Bangladeszu, Białorusi, Gruzji, Indonezji, Mołdawii, Mongolii, Nepalu i Uzbekistanu grzywny na łączną kwotę blisko 131 tys. zł.


Aktualności

Powiązane artykuły