Optymalne projektowanie systemów automatyki – jak powinno przebiegać?

W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej wierzą w automatyzację. Ze względu na rozwój techniczny sprzętu i oprogramowania technologia zastąpiła już wiele aspektów na linii człowiek-maszyna. Tu pojawia się problem, jak zaprojektować wartościowy, użyteczny i niezawodny system automatyki?

Celem automatyzacji jest sprawienie, aby oprogramowanie niejako zastąpiło ludzką pracę w fabryce. Dlatego najbardziej oczywistą rzeczą jest to, że jej system musi sprostać wszystkim wymaganiom człowieka. Maszyny mają pomóc w codziennej pracy i być zdolne do wykonywania poszczególnych poleceń. W związku z tym mowa o wyzwaniu dla osób oddelegowanych do wdrożenia całego procesu.

Automatyzacja wprowadza zmiany i w pewnym stopniu poprawia jakość życia ludzkiego. Przejmuje ciężką pracę, zastępując w tej materii człowieka i pomaga oszczędzać zasoby. Czy jednak możemy pozwolić automatycznemu systemowi podejmować decyzje w każdej sytuacji lub w dowolnym momencie? Odpowiedź brzmi nie. Przykładowo, oddelegowanie przeważającej większości zadań maszynom z uwzględnieniem ewentualnych błędów wdrożeniowych sprawi, że powstrzymanie ewentualnych szkód będzie problematyczne.

Źródło: Fanuc

Jeśli jednak nie zaufamy automatyzacji, wykonując każdą prostą rzecz własnymi rękami, tempo rozwoju będzie spowolnione. Dlatego możemy zdefiniować poziomy automatyzacji. Powinniśmy określić, która funkcja będzie tą priorytetową, a która nie.

Automatyczne funkcje

Największą różnicą między funkcjami jest trudność, a właściwie ryzyko ich wdrożenia. Wysokie oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. W tej sytuacji konieczne jest poinformowanie kadry i wywołanie procedury obsługi wyjątków. Jeśli chodzi o funkcje mało ryzykowne, możemy sprawić, by odgrywały główną rolę i informowały człowieka przy podejmowaniu decyzji lub napotykaniu błędów. Jednym słowem, możemy przyznać funkcje o wysokim ryzyku automatyzacji niskiego poziomu i na odwrót. Wymagania funkcjonalne są związane z zachowaniem systemu, danymi wejściowymi lub reakcją na bodźce wejściowe.

Podsumowanie

Kiedy próbujemy zaprojektować system automatyzacji, koniecznie musimy wziąć pod uwagę rodzaj funkcji i jej poziom w celu zrównoważenia i zapewnienia możliwie jak największej niezawodności. W każdej sytuacji należy wziąć pod uwagę to, że w przeciwnym razie system będzie nieskalibrowany. Mowa w końcu o złożonym procesie, który wymaga logiki, dostępu do odpowiedniej technologii i wiedzy na temat samej produkcji.


Porady

Powiązane artykuły