Z naszego archiwum

Ciekawe zdjęcie Wilhelmstraße (Wolności) – można porównać z obecną zabudową. Widzimy, że kamienica obecnie stojąca na rogu przy Partyzantów jako jedna z nielicznych, postawionych po wojnie, nawiązuje do przedwojennej zabudowy.

 

 

 

Biały, jednopiętrowy, budynek po prawej zburzony został w latach 70. i to należy potraktować jako działanie nieodpowiedzialne. Po wojnie mieściło się w nim przedszkole wojskowe.
Druga fotografia wykonana została w pierwszych latach powojennych.

Źródła:
E. Toffert, Goldap in Ostpreussen. Stadt und Landkreis, Stade 1992.
Archiwum prywatne Romulusa Germaniuka.

Powiązane artykuły