Szansa na dofinansowanie. Rozbudowa sieci targowisk na Warmii i Mazurach

W lipcu rusza nabór projektów do konkursu na inwestycje w targowiska i obiekty budowlane, przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

 

Targowiska powstają w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.

– O wsparcie będą mogły ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne oraz związki powiatów – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Do podziału w tej edycji konkursu mamy blisko 2,9 mln zł. Pomoc może byś przeznaczona na budowę lub przebudowę targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Konkurs potrwa od 15 lipca do 31 sierpnia.

Inwestycje mogą być przeprowadzane w miejscowościach liczących do 200 tys. mieszkańców. Powstałe lub przebudowane targowiska powinny być utwardzone, oświetlone, częściowo zadaszone, wyposażone w instalacje sanitarne oraz wyposażone w miejsca parkingowe. Dodatkowo powierzchnia handlowa  przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych powinna stanowić co najmniej 30 proc. całej powierzchni handlowej.

W pierwszym naborze wniosków w 2017 roku podpisano 11 umów o przyznaniu pomocy na kwotę ponad 9,5 mln złotych, a wsparcie otrzymały: gmina Nidzica, gmina Biała Piska, gmina Olecko, gmina Rybno, miasto Elbląg, gmina Lidzbark, miasto Kętrzyn, gmina Biskupiec Pomorski i miasto Bartoszyce. Gmina Orneta oraz gmina Mikołajki zrezygnowały z dofinansowania w trakcie realizacji projektów. Suma wypłaconych do tej pory środków wyniosła blisko 7 mln zł.

 

Powiązane artykuły