Sukces Anny Świtaj

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 1, Anna Świtaj, została laureatką IV Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w kraju.

 

 

Jego celem było uświadomienie oraz popularyzacja wśród uczniów wiedzy na temat pszczoły miodnej i pszczelarstwa. Organizatorem konkursu był Katolicki Uniwersytet Lubelski i Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.

Finał, zaplanowany pierwotnie w siedzibie KUL, ostatecznie odbył się online.

Dziękujemy Gołdapskiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy za okazaną pomoc.

 


Aktualności

Powiązane artykuły