Policjanci czuwali nad przestrzeganiem nowych ograniczeń – posypały się mandaty

W związku z nowymi zakazami wynikającymi z trwającego stanu epidemii gołdapscy policjanci przeprowadzili wzmożone działania kontrolne.

Wczoraj funkcjonariusze z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej nadzorowali centrum miasta i kontrolowali miejsca gdzie mieszkańcy mogli nadmiernie się gromadzić. Za lekceważenie wprowadzonych obostrzeń mandatami ukarano 8 osób a w dwóch przypadkach wobec osób nieletnich zostaną sporządzone wnioski do sądu rodzinnego.

W związku z nowymi przepisami, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, gołdapscy policjanci mają dodatkowe zadania. Funkcjonariusze sprawdzają nie tylko czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają jej zasad, ale także to, czy mieszkańcy stosują się do nowych wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku. Dodatkowo mundurowi za pomocą środków łączności kierują komunikaty nawołujące do pozostania w domach i nie gromadzenia się. Policjanci przez najbliższe tygodnie będą patrolować miasto i powiat egzekwując przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Funkcjonariusze wczoraj ujawnili łącznie 10 wykroczeń związanych ze złamaniem wprowadzonych ograniczeń. Najczęściej dotyczyło to naruszenia przepisu grupowania się.

Policjanci jeszcze raz apelują o zdrowy rozsądek, stosowanie się do zaleceń i pozostanie w domach. Za każde złamanie obowiązujących przepisów grozi mandat lub wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto należy pamiętać, że w najpoważniejszych sytuacjach, w których zostaną zlekceważone aktualne obostrzenia i dojdzie do narażenia innych osób na niebezpieczeństwo zarażenia policjanci będą kierować wnioski do służb sanitarnych, które w drodze decyzji administracyjnej na osoby winne naruszeń czy zaniedbań mogą nałożyć karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tysięcy zł.

Red. KPP Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły