Stopa bezrobocia

Według informacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w końcu stycznia tego roku stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim wynosiła 9,9 proc. Spośród 21 powiatów województwa nasz powiat pod względem stopy bezrobocia znalazł się na 13 miejscu. Najwyższe bezrobocie jest w powiecie braniewskim (19,8 proc.). Tuż przed nim znalazły się – Kętrzyn, Bartoszyce i Węgorzewo.

W powiecie gołdapskim na koniec lutego zarejestrowanych było 867 bezrobotnych (w mieście i gminie Gołdap – 584).

Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim wynosiła w styczniu 9,6 proc, w POlsce – 5,5 proc.


Aktualności

Powiązane artykuły