IBSE w Boćwince

W Szkole Podstawowej w Boćwince w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych wykorzystuje się metodę IBSE. Pozwala ona na uczenie się przez odkrywanie, doświadczanie i działanie, co zapewnia efektywną naukę i rozwój pamięci długoterminowej.

Szkoła jest wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Znajduje się tu profesjonalne dygestorium chemiczne do przeprowadzania doświadczeń. Hartowane szyby oraz wyłożona kwasoodpornymi płytami komora pozwala bezpiecznie przeprowadzać wszystkie doświadczenia. W pracowni znajduje się dobrze wyposażona szafa na odczynniki chemiczne z wyciągiem elektrycznym, sprzęt laboratoryjny oraz zestawy szkła laboratoryjnego. Uczniowie pod nadzorem pani Beaty Zajkowskiej wykonują samodzielnie eksperymenty i dokonują ich krytycznej analizy. Ozdobą pracowni są wykonane przez nich „Ogrody chemiczne”.

Na lekcjach przyrody uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych podczas których przeprowadzają liczne obserwacje. Korzystają z lup, kompasów, lornetek, mikroskopów terenowych oraz walizek i zestawów ekobadacza.

Na lekcjach biologii wszyscy uczniowie wyposażeni są w mikroskopy i samodzielnie wykonują preparaty mikroskopowe. Pod mikroskopem stereoskopowym obserwują duże okazy roślin i zwierząt, fragmenty skał i minerałów itp. Samodzielnie składają modele DNA i RNA. Również na lekcjach geografii wykonują różnego rodzaju doświadczenia korzystając m.in. z zestawu walizki do badania gleby.

Na lekcjach fizyki uczniowie wykonują doświadczenia z magnetyzmu, budowania układów elektrycznych itp. Mają do dyspozycji liczne pomoce dydaktyczne m.in. elektromagnes, ławkę optyczną, wahadło.

W SP w Boćwince w każdej klasie znajduje się nowoczesny sprzęt multimedialny. Podczas pracy z uczniami wykorzystuje się technologię informacyjno – komunikacyjną (TIK). Na lekcjach powtórzeniowych uczniowie utrwalają wiadomości poprzez zabawę grając w gry edukacyjne np. „Professor Why. Chemia”. Ta innowacyjna, komputerowa gra edukacyjna pozwala wziąć udział w licznych eksperymentach chemicznych w wirtualnym laboratorium. Każdy, bez względu na wiek, może aktywnie uczestniczyć w interesujących eksperymentach ze świata chemii, które prowadzone są pod okiem tytułowego profesora.

Bazując na badaniach i eksperymentach uczniowie uczą się krytycznego, twórczego myślenia i samodzielnego stawiania hipotez. Trenują również kompetencje społeczne; współdziałanie i pracę w zespole.


Aktualności

Powiązane artykuły